עצים למעשנת

עצי היקורי מאושרים למזון.

עצים בעלי זמן בערה ארוך, מאפשר שימוש בכמות פחותה של עץ, זמן בעירה של בול עץ אחד הוא כ-10 שעות

עצי ההיקורי אינם צריכים טיפול נוסף לפני הכנסתם למעשנת, הם מגיעים יבשים ומאפשרים בעירה מהירה .

העצים נותנים לבשר טעם מעושן.

גודל בולי העץ אחיד ולא משתנה

אריזה 6 יחידות